Je kan de Wordpress-adres en de Siteadres via MySQL aanpassen met onderstaande SQL script. Ook alle Post content en Meta URL's worden hiermee gelijk aangepast. Maak wel voordat je onderstaande script draait een backup van je database.


UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.oldurl','http://www.newurl');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.oldurl', 'http://www.newurl');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.oldurl','http://www.newurl');