In de Hosts file kunnen handmatig IP adressen met hostnamen ingevoerd worden, dit in tegenstelling tot de DNS server die alle Hostnamen automatisch omzet naar IP adressen. 

De “host” file staat onder C:\windows\system32\drivers\etc\ or %systemroot%\system32\drivers\etc\ en kan niet aangepast worden door normale gebruikers. Om de Host file te wijzigen dient u rechts op het Kladblok programma te klikken en kiezen voor "Als Administrator uitvoeren". Het Kladblok programma wordt nu opgestart met de juiste rechten om de Hosts file aan te passen. Klik nu op Open bestand en blader naar de Hosts bestand om deze te openen. Nu kunt u wijzigen aanbrengen en het bestand opslaan.