Uitleg handmatig backup maken SQL server databases.

1) Via de CommandPrompt

2) Via de Tray

SQL server stoppen via de CommandPrompt

Kies in Windows voor Start, Uitvoeren

Type achter Openen: cmd
De commandprompt wordt nu geopend

Om de SQL server te stoppen typt u hier het commando NET STOP MSSQLSERVER

Bevestig dit door op [Enter] te drukken, de SQL server is nu gestopt.

SQL server stoppen via de Tray

Klik met de rechtermuisknop op het TrayIcoon .

Klik in het vervolgmenu op MSSQLServer - Stop.

Klik Ja bij onderstaande melding.

Let op! Doe dit alleen als u zeker weet dat niemand in een SQL administratie werkzaam is.

Nadat u voor Ja heeft gekozen is de SQL server gestopt.
U kunt dit zien aan het TrayIcoon, deze is gewijzigd van een PlayIcoon naar een StopIcoon .

Bestanden kopiëren

Open de map C:\ProgramFiles\Microsoft SQL Server\MSSQL\data.
U kunt dit bijvoorbeeld doen via de Verkenner of via Deze Computer.

In deze map ziet u een .MDF en een .LDF bestand staan, beide met de naam van uw administratie.

Kopieer deze bestanden naar bijvoorbeeld een cd of een USB-stick.

SQL server starten via de CommandPrompt

Kies in Windows voor Start, Uitvoeren

Type achter Openen: cmd
De commandprompt wordt nu geopend

Om de SQL server te starten typt u hier het commando NET START MSSQLSERVER

Bevestig dit door op [Enter] te drukken, de SQL server is weer gestart.

 

SQL server starten via de Tray

Klik met de rechtermuisknop op het TrayIcoon .

Klik in het vervolgmenu op MSSQLServer - Start.

De SQL server wordt nu weer gestart.
Dit kan enkele ogenblikken duren.

U kunt zien dat de SQL server weer gestart is aan het TrayIcoon, deze is gewijzigd van een StopIcoon naar een PlayIcoon .

U kunt uw administraties nu weer openen om verder te werken.