Wanneer een Proces/service niet op een normale manier gestopt kan worden dan heeft Windows 2003 hier een tool voor dat TASKKILL heet.

Met het programma TASKLIST kan je de actieve processen zien met de bijbehorende Proces ID's.

Met de opdracht: TASKKILL /PID xxxx /F    kan je vervolgens de proces geforceerd stoppen. Waar xxxx de Proces ID is.