Wanneer je op een computer in het netwerk een service draait achter een internet NAT router (bv. ADSL of Kabel router), zoals een web (http) server of een FTP server moet je de router daarvan op de hoogte stellen en aangeven hoe het verkeer moet lopen van en naar de computer voor die service. Stel je wilt op een computer in het netwerk een FTP server draaien. Als iemand vanaf internet wil inloggen op de FTP server komt dit verzoek in eerste instantie binnen op de internet router op poort 21. Poort 21 is de poort die standaard door het FTP protocol gebruikt wordt. De router moet nu de aanvraag doorsturen naar een door jou opgegeven intern ip adres en poort.

Je kan bijvoorbeeld op de computer/server een FTP server programma draaien op poort 2222. De internet router zal poort 21 extern moeten mappen naar poort 2222 intern naar de computer/server.


Een port fowarding doe je wanneer op een computer/server een service draait die vanaf het internet bereikbaar moet zijn. Een 'service' is een programma dat aanvragen (requests) afhandelt. Een webserver handelt bijvoorbeeld aanvragen naar webpagina's en bijbehorende bestanden zoals plaatjes af. Een SQL server handelt database queries af. Een file sharing (p2p) programma handelt aanvragen af naar bestanden in een gedeelde map op een hardddisk.