Wat is NAT?


Met NAT (Network Address Translation) kunt u een thuisnetwerk of een klein bedrijfsnetwerk configureren voor het delen van één verbinding met internet. NAT bestaat uit de volgende onderdelen:

• Omzettingsonderdeel

De server met Routering en RAS waarop NAT is ingeschakeld, zet de IP-adressen en de TCP/UDP-poortnummers om van pakketten die worden doorgestuurd tussen een particulier netwerk en internet.
 
• Adresseringsonderdeel

De NAT-computer voorziet de andere computers in het thuisnetwerk van configuratiegegevens voor IP-adressen. De adresseringscomponent is een vereenvoudigde DHCP-server waarmee een IP-adres, een subnetmasker, een standaard-gateway en het IP-adres van een DNS-server worden toegewezen. U moet de computers in het thuisnetwerk configureren als DHCP-clients als u de IP-configuratie automatisch wilt ontvangen. Computers met een product uit de Windows Server 2003-familie, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition, Windows 98 of Windows 95 zijn standaard voor TCP/IP geconfigureerd als DHCP-client.
 
• Naamomzettingsonderdeel

De NAT-computer fungeert als DNS-server voor de andere computers in het thuisnetwerk. Als de NAT-computer naamomzettingsaanvragen ontvangt, worden deze doorgestuurd naar de DNS-server op internet die voor de NAT-computer is geconfigureerd en worden de reacties teruggestuurd naar de computer met het thuisnetwerk.