Als Magento in een submap is geinstalleerd of in de root map van je webserver en je wilt Magento verplaatsen naar een andere map of server, dan kan dat door onderstaande stappen uit te voeren.

Stel je hebt Magento geinstalleerd in de volgende map / directory:

http://www.yourdomain.com/store/  

En je wilt Magento verplaatsen naar de Root van de server: http://www.yourdomain.com

We gaan er van uit dat je webserver path alsvolgt is. (controleer dit voor je eigen webserver):

/home/username/public_html/       

Dit betekent dat Magento in ons voorbeeld hier dan geinstalleerd is:
/home/username/public_html/store/     

Log eerst in via de Backend van Magento en ga naar:

System -> Configuration -> Web
Update de Unsecure en Secure URL voor je winkel.

Je kan deze wijziging ook direct middels een SQL commando doorvoeren (Bijvoorbeeld met phpMyAdmin of mysql command):

UPDATE core_config_data SET value = 'http://www.yourdomain.com/'
WHERE path = 'web/unsecure/base_url';

UPDATE core_config_data SET value = 'https://www.yourdomain.com/'
WHERE path = 'web/secure/base_url';


Maakt nu verbinding met je site middels SSH en ga naar de map waar je Magento naartoe wilt verplaatsen:

cd public_html/

Verplaat nu alle bestanden in de store map naar de map waar je je nu in bevindt:

mv store/* store/.htaccess

Delete de cache data:

rm -rf var/cache/ var/session/

En klaar is Kees. Magento is nu verplaatst naar de nieuwe locatie.

Indien de site niet goed wordt weergegeven dan de secure en unsecure path controleren.